ผลิตภัณฑ์ Products

Production

ผักแช่แข็ง Frozen Vegetables

ผักแช่แข็ง Frozen Vegetables

ผักสด Fresh Vegetables

ผักสด Fresh Vegetables

ผลไม้แช่แข็ง Frozen Fruits

ผลไม้แช่แข็ง Frozen Fruits

ผลไม้แช่เย็น Chilled Fruits 冷凍水果

ผลไม้แช่เย็น Chilled Fruits 冷凍水果