บริษัท กรีนเดลี่ ฟู้ดส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท เรามีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเกษตร ซึ่งเราเป็นผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร จำหน่ายในรูปผักสด และแปรรูปผักผลไม้ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (made to order) ในรูปผักผลไม้แช่เย็นและแช่เยือกแข็ง ด้วยระบบ IQF ภายใต้ยี่ห้อ Brand Name "GREEN DELI" โรงงานได้รับมาตรฐานการผลิต (GMP) จากกรมวิชาการเกษตร
บริษัท กรีนเดลี่ ฟูดส์ จำกัด จะมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อเป็นผู้ผลิตสินค้าวัตถุดิบ (Supplies Chain) ให้กับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อการส่งออก โดยมีปรัชญาทางธุริกิจว่า "เราคือหุ้นส่วนของธุรกิจคุณ"

ผลิตภัณฑ์

โรงงานผลิต

ฟาร์มผัก

การขนส่ง