บริษัท กรีนเดลี่ ฟู้ดส์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท เรามีประสบการณ์ มากกว่า 14 ปี ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเกษตร ซึ่งเราเป็นผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) ด้วยระบบ QR-Code เรานำผักและผลไม้ที่ได้จากฟาร์มมาแปรรูปตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (made to order) ในรูปผักผลไม้แช่เย็นและแช่เยือกแข็ง ด้วยระบบ IQF ภายใต้ยี่ห้อ Brand Name "greendeli" โรงงานได้รับมาตรฐานการผลิต ISO22000:2000 , HACCP, GMP, HALAL


บริษัท กรีนเดลี่ ฟูดส์ จำกัด จะมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อเป็นผู้ผลิตสินค้าวัตถุดิบ (Supplies Chain) ให้กับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อการส่งออก โดยมีปรัชญาทางธุริกิจว่า "เราคือหุ้นส่วนของธุรกิจคุณ"

ผลิตภัณฑ์ Products

ผลไม้แช่เย็น

แคนตาลูปแช่เย็น (Chilled Cantaloupe)

แคนตาลูปแช่เย็น (Chilled Cantaloupe)

แคนตาลูปแช่เย็น (Chilled Cantaloupe)

สับปะรดแช่เย็น (Chilled Pineapple)

สับปะรดแช่เย็น  (Chilled Pineapple)

สับปะรดแช่เย็น (Chilled Pineapple)

เมล่อนแช่เย็น (Chilled Melon)

เมล่อนแช่เย็น (Chilled Melon)

เมล่อนแช่เย็น (Chilled Melon)

ผลไม้แช่แข็ง

เงาะไส้ทุเรียนแช่แข็ง 榴莲味红毛丹 liulian wei hongmoudan Frozen Rambutan Stuffed With Durian

เงาะไส้ทุเรียนแช่แข็ง 榴莲味红毛丹 liulian wei hongmoudan Frozen Rambutan Stuffed With Durian

ลำไยสอดไส้ทุเรียน Frozen Longan Stuffed With Durian

ลำไยสอดไส้ทุเรียน Frozen Longan Stuffed With Durian

มังคุดแช่แข็ง 冰冻山竹 bingdong shanzhu Frozen Mangosteen

มังคุดแช่แข็ง 冰冻山竹  bingdong shanzhu Frozen Mangosteen

มะม่วงเสียบไม้แช่แข็ง 冰冻芒果 bingdong mangguo Frozen Mango

มะม่วงเสียบไม้แช่แข็ง 冰冻芒果  bingdong mangguo   Frozen Mango

เงาะไส้ทุเรียนแช่แข็ง 榴莲味红毛丹 liulian wei hongmoudan Frozen Rambutan Stuffed With Durian

เงาะไส้ทุเรียนแช่แข็ง 榴莲味红毛丹 liulian wei hongmoudan Frozen Rambutan Stuffed With Durian

ทุเรียนเสียบไม้แช่แข็ง 冰冻榴莲 bingdong liulian Frozen Durian

ทุเรียนเสียบไม้แช่แข็ง 冰冻榴莲  bingdong  liulian Frozen Durian

เป็นทุเรียน 100 % ไม่มีส่วนผสมใดๆ

มะม่วงหั่นเต๋าแช่แข็ง Frozen Mango Diced

มะม่วงหั่นเต๋าแช่แข็ง Frozen Mango Diced

มะม่วงหั่นเต๋าแช่แข็ง Frozen Mango Diced

สับปะรดเสียบไม้แช่แข็ง 冰冻菠萝 bingdong boluo Frozen Phu-Lea Pineapple

สับปะรดเสียบไม้แช่แข็ง 冰冻菠萝  bingdong boluo  Frozen Phu-Lea Pineapple

โรงงานผลิต Factory

ฟาร์มผัก

การขนส่ง

Certificate of Quality

ISO22000:2000
ISO22000:2000

HACCP
HACCP

GMP
GMP

HALAL
HALAL

ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI


Copyright © www.greendelifoods.com  2018